MENU
Aula_close Layer 1

0. - 9. klasse

Velkommen

Seminarieskolen har som mål at skabe en skole for livet, der giver børnene mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige menne­sker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring.

Vi vægter faglighed højt og ønsker at skabe de optimale rammer for læring. Vore mål er, at eleverne gennem eksperimenterende og problemløsende arbejde oplever at de bliver dygtigere hver dag. Klasserne arbejder ofte på tværs af årgangen, som et samlet hold eller flere mindre grupper, med formål at optimere udbyttet af undervisningen.

Vi ønsker at skabe et positivt og udviklende læringsmiljø ved at fokusere på elevernes sociale kompetencer. I det daglige arbejde lægger vi derfor vægt på, at eleverne oplever tryghed, fællesskab, gensidig respekt og tolerance. Alle klasser er forpligtede på at arbejde med elevernes sociale kompetencer samt klassens sociale liv og elevernes trivsel. Dette sker bl.a. ved hjælp af elevsamtaler, klassemøder, teammøder, læringssamtaler, skole/hjemsamtaler og forældremøder.

Skolestart

Har du et barn der skal starte i 0. klasse?

På Seminarieskolen vægter vi tryghed og omsorg højt. Vi har hjerterum, børnene bliver set og hørt hver dag - vi mener, at dette er en af forudsætningerne for, at vores børn lærer. I 0.kl. skal vi indføre børnene i skolens og DUSSENs værdier, formål og kultur og derved skabe et fælles værdigrundlag for alle børn i 0.kl. Vi vil skabe et optimalt læringsmiljø, hvor legen skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg og lege-lignende aktiviteter. Således at børnene har en legende tilgang til de fagfaglige opgaver. Vi vil lære børnene at løse konflikter, at indgå i et forpligtende samarbejde og at tage et medansvar for det sociale liv. Vores mål er, at børnene bevarer og får stimuleret deres nysgerrighed og lyst til at lære, og at deres selvtillid og selvopfattelse styrkes.

Såfremt barnet har bopæl i skolens distrikt, vil I i starten af januar det pågældende år automatisk modtage brev fra skolen, hvori proceduren for indskrivningen vil fremgå.

 

Skoleskift

Har du et barn der skal skifte skole?

Hvis I ønsker at skifte til Seminarieskolen, skal I kontakte skolens kontor på 9982 4370, hvor der aftales et møde mellem jer og en fra skolens ledelse og evt. klasselærer.