MENU
Aula_close Layer 1

Kontaktklasse

Om klasserne

Har du et barn med særlige behov?

Kontaktklasserne på Seminarieskolen er et undervisnings- og fritidstilbud for børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser fra 0. – 10. klasse.

Hoveddiagnosen er som regel Aspergers syndrom, Infatil autisme eller Atypisk autisme. Eleverne kan også have andre diagnoser, f.eks. i kombination med angst, ADHD, OCD, Tourettes syndrom m.fl.

Eleverne visiteres gennem PPR. En del har en introvert adfærd og eleverne er udfordret i kommunikationen, forestillingsevnen og i det sociale samspil. Flere elever har problemer med angst, der gør det svært for dem at møde i skole og fungere med andre elever.

Med udgangspunkt i det enkelte barns styrker og potentialer arbejder skolen, afdelingen og det enkelte team professionelt sammen om det enkelte barn og gruppens læringsmål og – progression.

Klasserne er små og overskuelige og vi lægger vægt på et roligt miljø i en struktureret skole og fritidsdel. I K-klasserne vægter vi en kombination af faglig undervisning, øvelse i faglige og almene færdigheder samt opøvelse af sociale færdigheder.

Der er tilbud om DUS for afdelingens yngste elever, mens eleverne på mellemtrinet og i udskolingen dagligt har tilbud om klub. Desuden afholdes en klubaften for eleverne i ældste afdeling ca. hver 3 uge.

I skoleåret 2019/20 er der 62 børn og unge visiteret til K-klassen. Arbejdet varetages af 18 lærere, 15 pædagoger samt en afdelingsleder. K-klasserne har åbent fra 7.00 – 17.00.

Visitation

Elever visiteres til K-klasserne gennem specialafsnittet i PPR.

Er et barn visiteret til K-klasserne gennem PPR bliver forældrene, afgivende lærere, pædagoger og evt. psykolog inviteret til et overleverende møde. Der vil fra K-klasserne være deltagelse af kontaktpædagog og kontaktlærer, afdelingsleder samt modtagende psykolog. Rådgiver fra specialteamet i familiegruppen og K-klassernes UU-vejleder kan ligeledes deltage. På mødet aftales besøg på skolen, skoledagen i opstarten mv. Som afslutning på mødet aftales første opfølgende møde i K-klasserne.

Specialafsnittet kan kontaktes på følgende adresse: 

Godthåbsgade 8

9400 Nørresundby

Tlf.: 9931 4125

E-mail: ppr-specialafsnit@aalborg.dk